เช่ารถสุขาเพื่อสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขอนามัยในสถานที่

เมื่อวางแผนการขนส่งของสถานที่ก่อสร้าง มีหลายสิ่งที่ต้องคำนึงถึง รวมถึงความปลอดภัยของคนงาน รั้ว และการเข้าถึงรถบรรทุกได้ง่าย เช่ารถสุขาปัญหาของกระโถนพอร์ตาอาจดูเหมือนเป็นรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ที่ทิ้งไว้จนนาทีสุดท้าย อย่างไรก็ตาม หลายเขตอำนาจศาลกำหนดให้ส่งแผนทั้งหมดในสถานที่ทำงาน รวมทั้งห้องน้ำแบบพกพาของไซต์ก่อสร้าง ล่วงหน้า แม้ว่าการเลิกใช้เช่ารถสุขาแบบพกพาทั้งหมดอาจเป็นเรื่องที่น่าดึงดูดใจและปล่อยให้คนงานหาห้องสุขา

นอกสถานที่ได้ คุณจะไม่เพียงสร้างความเสียหายให้กับคนงานของคุณเท่านั้น เช่ารถสุขาแต่ยังส่งผลเสียต่องาน ธุรกิจของคุณ และต่อชุมชนอีกด้วย เช่ารถสุขาแบบพกพาสำหรับไซต์ก่อสร้างเป็นทางเลือกที่ชาญฉลาดสำหรับไซต์ก่อสร้างใดๆ ช่วยเพิ่มผลผลิต ดีต่อสิ่งแวดล้อม และให้ประโยชน์โดยรวมแก่งาน ในท้ายที่สุด เช่ารถสุขาพวกเขาช่วยคุณและเงินธุรกิจของคุณการเช่าห้องสุขาสำหรับไซต์งานของคุณไม่ใช่แค่ความคิดที่ดี ในหลายกรณี มันก็เป็นกฎหมายด้วย

นอกจากนี้ ข้อบังคับท้องถิ่นจำนวนมากในพื้นที่นิวเจอร์ซีย์ยังกำหนดให้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดและข้อกำหนดของสถานที่ก่อสร้างของคุณ สำนักงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (OSHA) อาจกำหนดให้คุณต้องเข้าห้องน้ำ นอกจากนี้ เช่ารถสุขาข้อบังคับท้องถิ่นจำนวนมากในพื้นที่นิวเจอร์ซีย์ยังกำหนดให้มีห้องสุขาแบบพกพาอีกด้วย ตัวอย่างเช่น เมืองนอร์ธ เช่ารถสุขาไวลด์วูด มลรัฐนิวเจอร์ซีย์ มีกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับห้องน้ำเคลื่อนที่ของสถานที่ก่อสร้างในประมวลกฎหมายเทศบาล เหนือสิ่งอื่นใด ระบุว่าสถานที่ก่อสร้างใด ๆ ที่มีการตัดการเชื่อมต่อน้ำหรือท่อระบายน้ำทิ้งเป็นเวลา 72 ชั่วโมงต้องมีห้องน้ำอย่างน้อยหนึ่งห้องในสถานที่ การไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ

ในท้องถิ่นอาจทำให้คุณเสียเวลาและเงิน และทำให้ปวดหัวได้โดยทั่วไปแม้ว่าคุณอาจไม่ได้คิดอย่างนั้น แต่การมีห้องสุขาในสถานที่ก่อสร้างสามารถเพิ่มผลผลิตได้อย่างมาก ประหยัดเงิน เช่ารถสุขาและช่วยเร่งเวลาก่อสร้างให้เสร็จเร็วขึ้น ประการหนึ่ง ในสถานที่ก่อสร้างที่ไม่มีห้องน้ำเคลื่อนที่ คนงานต้องเดินออกไปนอกไซต์งานเพื่อค้นหาห้องสุขา คิดถึงเวลาที่สูญเสียไปเมื่อคนงานมีนิสัยชอบละทิ้งสถานที่ทำงานเป็นเวลาหลายนาทีเช่ารถสุขา คุณอาจจะแปลกใจที่พบว่าการพักห้องส้วม

หากคุณคิดว่าไซต์งานมีทีมงานสิบคนทำงาน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

นอกสถานที่สามารถกลายเป็นพื้นที่สูบบุหรี่ได้บ่อยเพียงใด การให้คนงานออกไปนอกสถานที่สามารถปลูกฝังความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับเพื่อนบ้าน ทำให้โครงการก่อสร้างของคุณปวดหัวมากขึ้น เมื่อคุณเช่ารถสุขาเคลื่อนที่คุณมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขอนามัยในสถานที่เช่ารถสุขาคนงานอยู่ตลอดเวลาและรับผิดชอบประโยชน์

อย่างหนึ่งที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักของห้องสุขาเคลื่อนที่ในไซต์ก่อสร้างเช่ารถสุขาคือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในเชิงบวกที่จะเกิดขึ้นได้ ห้องส้วมปกติคือน้ำเสีย หากคุณคิดว่าไซต์งานมีทีมงานสิบคนทำงาน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เช่ารถสุขาจะก่อให้เกิดขยะประมาณ 30 แกลลอน สิ่งอำนวยความสะดวกทั่วไปต้องใช้น้ำสะอาด 2,500 แกลลอนเพื่อบำบัดของเสียนั้น ในทางตรงกันข้าม สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องน้ำในไซต์งานต้องการเพียง 30 แกลลอน เพิ่มเติม https://www.tentchao.com/